Wszystko jest już jasne - podczas uroczystej gali kończącej konkurs „Mocni w biznesie 2013” poznaliśmy najlepszych z najlepszych – laureatów 6 kategorii konkursowych, którzy z sukcesem otrzymali i w większości rozliczyli dotacje unijne w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ. Zgłoszone projekty zostały wcześniej ocenione przez specjalnie powołaną do tego celu Kapitułę Konkursową, która dokonała podsumowania i wybrała jej zdaniem najciekawsze projekty w ramach poszczególnych kategorii konkursowych.

Przedstawiamy wyniki konkursu wraz z krótkimi spotami na temat lauteatów.


Zapraszamy na fotorelację oraz reportaż z tego niecodziennego wydarzenia, wyjątkowego wieczoru, który na długo pozostanie w naszej pamięci również za sprawą naszych beneficjentów - laureatów, których moc wzruszenia oraz satysfakcja z uzyskanego wyróżnienia każdego z nas przekonuje, że to konkurs dla naprawdę „Mocnych w Biznesie”.